Windenergie voor Achtmaal

Op 10 april kwamen enkele tientallen mensen naar de bijeenkomst over het Windpark Achtmaal in Dorpshuis De Nachtegaal.

Lees meer

Windpark Achtmaal heeft de ambitie om met maximaal 7 windturbines stroom op te wekken voor de inwoners van de gemeente Zundert. De initiatiefnemers hechten waarde aan samenwerking en willen de plannen graag samen met de gemeenschap ontwikkelen.

Daarom bieden wij, naast een omgevingsfonds, de kans voor omwonenden om mede-eigenaar te worden van 50% van het windpark via een lokale energiecoöperatie. Zo kan bijvoorbeeld de winst van het park terug worden geïnvesteerd in de gemeenschap en krijgt de gemeenschap toegang tot goedkope stroom. Leer meer in onze video.

Wij begrijpen dat windmolens impact hebben op de omgeving en we onderzoeken hoe we de hinder tot een minimum kunnen beperken.

De noodzaak voor verduurzaming en energie-onafhankelijkheid wordt steeds duidelijker. Met Windpark Achtmaal leveren we daarin een belangrijke bijdrage.

Aantal windmolens: maximaal 7 windturbines
Energieproductie: 150-175 GhW per jaar, voldoende voor 43.000 – 50.000 huishoudens
CO2 besparing: ca. 58.000 ton per jaar
Omgevingsfonds: 75.000 – 85.000 euro per jaar

 

Het plan is om de windmolens ten zuiden van Achtmaal tegen de Belgische grens bij Wuustwezel te plaatsen, nabij de Kleine Beek. Het aantal windmolens ligt nog niet vast. Er is ruimte voor maximaal 7 windmolens in de aangegeven zone. Uit analyses blijkt dat deze locatie bij Achtmaal zeer geschikt is voor windenergie.

Dit gebied valt in de zoekgebied wind voor de Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant na 2030. Hier ziet de provincie de mogelijkheid voor windenergie om doelstellingen te halen voor duurzame energie op land. Deze doelstellingen zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. De Europese doelstellingen zijn recent aangescherpt, dus we verwachten dat deze locatie eerder in zicht komt bij lokale overheden. Ons doel is om de omgeving zo vroeg mogelijk te betrekken.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.