Wie zijn we?

Wij geven handen en voeten aan de energietransitie door hernieuwbare energieprojecten samen met de lokale gemeenschap te ontwikkelen, te bouwen en te beheren. Wij zijn een team met gezamenlijk 75 jaar ervaring in wind. Onze zusterbedrijven ondersteunen ons in het realiseren van energieoplossingen voor de lokale gemeenschap: Abemec is al 70 jaar een betrouwbare partner in landbouwmechanisatie, en Groenleven is meer dan 10 jaar marktleider in grootschalige zonne-energieprojecten.

Ga naar website

Wij hebben gezamenlijk bijna 50 jaar ervaring met het toevoegen van waarde aan duurzame energieprojecten. De ervaring, kennis, inhoud en expertise sluiten op elkaar aan in elke fase van duurzame energieprojecten en investeringen en zijn op diverse vlakken overlappend, waardoor optimalisatie gerealiseerd wordt. Edelweiss levert praktisch maatwerk met advies vanaf ontwikkeling, financiering tot en met de operationele fase van duurzame energieprojecten. Daarnaast ontwikkelt Edelweiss voor eigen rekening en risico projecten op het gebied van wind- en zonne-energie.

Ga naar website
  • Wij zijn een lange termijnpartner voor de omgeving. Wij zijn niet alleen ontwikkelaar en bouwer, maar we beheren het windpark ook de komende decennia.
  • De lokale gemeenschap profiteert van onze projecten.
  • Wij streven naar een eerlijke verdeling van de ‘lasten’ en de ‘lusten’ van onze projecten. Natuurlijk beperken we hinder en compenseren we planschade.
  • Wij zijn transparant in onze aanpak en open over ons verdienmodel.
  • Wij opereren onafhankelijk van windturbinefabrikanten en energieleveranciers.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.